Pomar Nieuws 7 1998-1999

Home
Adressen Pomar
Agenda 2003-2004
Interne competitie
Pomar 1
Pomar 2
Pomar 3
Teams/Rating
Partijen naspelen
Online schaken!
Clubblad Pomar
Jeugd
Interessante links

Nedstat Basic - Free web site statistics    webmaster

Pomar Nieuws nr 7 juni 1999       Andere PN

Inhoud

Voorwoord
Stand "zomer"competitie 7 juni 1999
Voorjaarsvergadering HSB
Wist u dat??
Toernooi agenda
Jeugd

Voorwoord                     Terug

Het laatste Pomar Nieuws van dit seizoen. Dit keer met de laatste stand van de interne competitie. De strijd is nog niet gestreden, er volgen nog een aantal wedstrijden. Maar wachten op de einduitslag zou betekenen dat het Pomar Nieuws in de zomer uit zou komen. En daar zit u niet op te wachten denk ik. Uiteraard, zoals beloofd, in dit nummer de jeugdrubriek met de standen van de jeugdcompetitie. Lennard kan nog wel wat hulp gebruiken van aankomende jeugdredacteuren. Om een stukje te schrijven over de eigen jeugdwedstrijden bijvoorbeeld, of te publiceren op internet!

Verder een uitgebreid verslag van de HSB-vergadering met interessant nieuws uit de Haagse schaakbond. En niet minder interessant nieuws uit de eigen vereniging in de "wist-u-datjes" van Frits. Ook een overzicht van alle toernooien van de komende tijd waarmee u uw voordeel kunt doen.

Verder kan ik u melden dat een eerste concept proefversie van de homepage van Pomar op Internet nu echt gereed is (met dank aan de zus van Perry). In een volgend nummer zeker meer hierover. Bijvoorbeeld over de plaats van de pagina. We willen Pomar op een goed herkenbaar, stabiel adres hebben en als het even kan nog gratis ook. Als u ideen heeft over inhoud, vormgeving of anderszins dan houdt ik mij graag aanbevolen.

 

PS De opgave van het vorig nummer: "mat in 4" bleek weliswaar mat op te leveren maar zeker niet in 4 zetten, zoals Hans zijn computer had uit laten rekenen.

Stand "zomer"competitie per 7 juni 1999 Terug

A. GROEP B. GROEP

01 F. Ferschtman 51 01 J.J. Versluys 48

02 P.J.A. van der Meer 50 02 A.A. van Sas 48

03 W. van Markenstein 49 03 M.T.A. Lohrer 47

04 L.J.H. Blaas 46 04 F.J. Berendse sr 47

05 Mevr. G. Ferschtman 45 05 H.A.G. van der Stap 46

06 F.N. Berendse jr 42 06 F.A. van der Elst 46

07 G. Beekman 39 07 T. van Rijswijk 41

08 R.H. de Jong 39 08 H. Jacobs 41

09 K. Vink 37 09 G. Aberca 40

10 C. Haazen 36 10 C. Wind 40

11 J.A. Barkey 33 11 G.T. van der Kooy 39

12 P. de Man 28 12 W.F.N. Kauffman 39

13 J.R. Poelman 27 13 L.G.G. San Giorgi 38

14 M.P. Hazen 37

15 W.J.F. Hertoghs 34

C. GROEP 16 H. Jongman 28

01 J. Bergers 64 17. Frans van der Linden 24

02 J. van Lith 59

03 J.G. Appelman 54

04 L. Tamis 46

05 Thierry Bieger 45

06 Michel de Lange 40

07 A.J. Beekhuizen 40

08 Christian Gde 39

09 Ph. Bal 37

10 A.A. Hommes 37

11 W. van Egmond 34

12 O. Blaas-Weski 33

13 Colin Evans 33

14 Glenn Smits 32

15 W. van het Hoff 32

16 P. Wernink 21

Met nog vier avonden te gaan ziet het er "duister" uit. Alles is nog mogelijk. In de A. groep zijn er 5 kandidaten voor het kampioenschap. Ik hoop dat Johan en Piet volgend jaar weer gaan spelen in de a groep.

In de B groep 6 kanshebbers voor drie promotieplaatsen, maar er zijn ook nog ca 10 kanshebbers voor een degradatieplaats.

In deze groep hoop ik Herman Jongman, Gerard Hauser en Leo Blaas sr weer tegen te komen in het nieuwe seizoen.

In groep C een goede top 3 die duidelijk los zijn van de vierde promotieplaats. Hans heeft wat steekjes laten vallen zodat Jos keurig leidt. (of was het nou lijdt??) De jeugd kan het net nog niet redden tov de routine, maar Thierry heeft nog wat mogelijkheden door de vierde promotieplaats.

Frits Berendse jr

Voorjaarsvergadering HSB Terug

Op woensdagavond 21 april werd de voorjaarsvergadering van de HSB georganiseerd in het clublokaal van Botwinnik, Meerzicht te Zoetermeer. Ik moet Harry van der Stap nog bedanken voor het thuisbrengen en het meenemen en afleveren van de notatieboekjes. Zoals verwacht werd het door wijzigingen van statuten een ietwat matte vergadering.

 1. De nieuwe voorzitter de heer Happel opende de vergadering met een speciaal welkom aan het aanwezige erelid, de heer M.J. Jacobson. Teleurstellend was de afwezigheid van 12 verenigingen, waarvan er maar 6 zich hadden afgemeld. Ook de vertegenwoordiger van de K.N.S.B., de heer Loewenthal, was niet aanwezig. Staande herdacht de vergadering het overlijden van de heren C. Lobert (SIO), B. van der Graaf (SHGP), G. Vink (HSV), D. Huisman (DCSV), C. Nieuwland (SIO), A.C. Rijntjes (DSC), M. Delhez (Corbulo) en S. van der Voort (Botwinnik).
 2. De agenda werd goedgekeurd
 3. Verslag van de najaarsvergadering werd goedgekeurd
 4. Ingekomen stukken: Namens Tijdnood wordt gevraagd een inzamelingsactie voor Kosovo te organiseren. Hiervan wordt afgezien i.v.m. individuele giften, maar een "steun-Toernooi" zou wel op prijs worden gesteld
 5. - Brief Botwinnik wordt z.s.m. besproken binnen het bestuur
 6. VOPR (Vereniging Ondersteuning en Public Relations)

  Het HSB bestuur stelt voor om een bestuurslid VOPR aan te blijven houden en deze plaats eventueel in te vullen via een "Melkert" baan. Activiteiten tot nu toe:

  Begeleiding en bezoeken van verenigingen (Centrum/Vogelwijk) vorig jaar Voorburg en de Hofdames.

  Overdagschaak activiteiten te ontplooien in Nat. Schaakgebouw.

  Hulp bij het Stadshart Zoetermeer toernooi wat wordt georganiseerd door de Zoetermeerse verenigingen. Voor alle HSB schakers werd er een gratis notatieboekje/folder uitgereikt. (Bij uw wedstrijdleider te verkrijgen)

  Aanschaf van groot tuinschaakspel wat kan worden gehuurd door de verenigingen voor fl 25,00. Voor fl. 12,50 extra wordt dit ook nog eens gebracht.

  De invulling van een "Melkert-baan" is mogelijk qua huisvesting en takenpakket (jeugdwerk/administratie) maar tot op heden zijn kandidaten moeilijk te vinden. Kandidaten moeten in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

  - Minimaal 1 jaar aantoonbaar werkeloos

  - Wonend in Den Haag en ingeschreven bij het Arbeidsbureau

  - Bereid zijn op onregelmatige tijden te werken

  - Affiniteit met jeugdschaak

  Infogids wordt volgend jaar weer uitgegeven maar de uitgave gaat gebeuren door de redacteur.

  Ledenaantal is ietwat gestegen maar dit komt vooral door aspiranten. "Senioren" blijven dalen.

 7. Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement
 8. Op de najaarsvergadering werden een aantal voorstellen gedaan om een aantal artikelen te wijzigen, en daarover volgde nu een besluit. Door artikel 4.1 te veranderen van "Leden van de HSB kunnen alleen zijn schaakverenigingen" in "Leden van de HSB kunnen alleen zijn organisaties die het schaken in een georganiseerd verband beoefenen" moeten een aantal andere artikelen ook gewijzigd worden. Drie/vierde, 3/4 of 2/3 wordt overal vervangen door tweederde.

 9. Wijziging competitiereglement
 10. Artikel 5.3 Een vereniging die een team aanmeldt, dient ten minste tien (was twaalf) leden te tellen. Dit strookt m.i. met artikel 6 van de statuten waarin wordt gesteld: Iedere organisatie zoals bepaald in artikel 4 die tenminste twaalf natuurlijke personen als leden telt, kan na aanmelding bij de secretaris door de algemene vergadering als lid worden toegelaten.

  De wijziging van artikel 31.3 juich ik alleen maar toe.

  Nadat n van beide vlaggen op 6.00 uur is gevallen, dient de wedstrijdleider te controleren of het vereiste aantal zetten is gedaan. Als hieraan is voldaan, moet hij de klokken van beide spelers drie kwartier verder draaien, waarna de partij in de resterende speelduur moet worden beindigd.

  (PAS DOORDRAAIEN ALS VLAG IS GEVALLEN)

 11. Vaststelling boetebedragen 1999-2000

Punt c, het niet tijdig toezenden van de ledenlijst vervalt en het verheugt mij dat een tweetal boetes niet aan de HSB maar op de rekening van Kosovo gestort mochten worden.

Prijsuitreiking: Schaakhuis 1 en Lierse 3 wonnen al hun wedstrijden en scoorden ook beide 44 bordpunten. Door terug te rekenen naar de eerste zes borden ging de wisselbeker wederom naar Lierse.

Hieronder een overzicht van de kampioenen en de degradanten:

KAMPIOEN DEGRADANTEN

Promotieklasse: Haags-Indisch 1 Ooievaar 2, Corbulo 1

Eerste klasse A: Tijdnood 1 SHGP 1, Collectief 1

Eerste klasse B: Haagse Toren 1 SIO 1, RHC 1

Tweede klasse A: Wassenaar 1 Rijswijk 4

Tweede klasse B: Schaakhuis 1 Schaakmat 2

Tweede klasse C: Promotie 4 Collectief 2

Tweede klasse D: Schaakmat 1 Voorburg 1

Derde klasse A: Tijdnood 2 geen

Derde klasse B: Haagse Toren 4 Velo 1

Derde klasse C: Lierse 3 Botwinnik 3

Vierde klasse A: Schaakhuis 2

Vierde klasse B: Rijswijk 6

HSB Beker: W.S.C.

Voorlopige indeling 1999/2000

Klasse 1 B Klasse 2 D

Ooievaar 2 Collectief 1

Promotie 3 Rijswijk 3

Centrum 1 SIO 2

Haagse Toren 2 DCSV 1

Pomar 1 POMAR 2

Botwinnik 1 Vogelwijk 2

Schaakmat 1 RSC-Belg Park 3

Wassenaar 1 Lierse 2

 1. Begroting

Zonder discussie werd dit aangenomen. Door de verhoging van de KNSB afdracht wordt de H.S.B. contributie verhoogd.

Seniorleden : Van fl. 64,35 naar fl. 65,35

junioren : Van fl. 47,45 naar fl. 48,15

aspiranten : Van fl. 35,30 naar fl. 35,80

Verheugend was het dat de VSB de plaats van Menken van Grieken heeft ingenomen inzake het Nederlands kampioenschap voor de jeugd tot en met 12 jaar.

 1. KNSB aangelegenheden met presentatie
 2. Deze verviel door afwezigheid van de vertegenwoordiger. De kosten zijn voor de KNSB.

 3. Ledenadministratie;
 4. De verzending van de ledenlijsten gebeurde niet frequent, maar wel bij opgegeven mutaties. De HSB gaat deze lijsten nu zelf verzenden naar de verenigingen maar vraagt elke vereniging een e-mail-adres op te geven waarop deze bestanden kunnen worden geseind. (Kostenbesparing!!)

 5. Volgende vergadering, 22 september 1999.
 6. Rondvraag

SIO/Kemeling :

I.v.m. het 75 jarig jubileum van SIO worden de nodige activiteiten opgestart;

mei massakamp tegen ZSC-Saende (ook 75 jaar) Met een bus vertrekt een groot gedeelte van de vereniging voor de kamp.

mei Nederlands kampioenschap voor teams tot 10 jaar

juli Tuinschaakspeltoernooi met 8 tuinspelen

Botwinnik/Perluka:

Door het overlijden van de secretaris neemt hij voorlopig de honneurs waar.

HSB/ Brasser:

Is naarstig op zoek naar een opvolger voor hem inzake het redacteurschap van de HSB.

HSB/Happel:

Een vraag om alle slotwedstrijden van de HSB competitie op n plaats en n tijd te spelen wordt nog niet direct toegejuicht gezien de praktische problemen. Toch heeft het wel wat, bijna 800 schakers bij elkaar als afsluiting van het seizoen.

Belgisch Park:

Geen wedstrijden plannen in de vakantieperiode?? Chris was nogal verbaasd dat deze vraag kwam, gezien de problemen bij het samenstellen van het programma. De verenigingen kunnen nu zelf aangeven wanneer zij niet wensen te spelen.

Om 22.45 uur werd de vergadering gesloten en kon men de thuisreis aanvaarden.

Frits Berendse jr

Wist u dat?? Terug
Johan en Herman even de schaakstukken aan de wilgen hebben gehangen om hopelijk sterker terug te komen.
dit voor good-old Leo geen probleem is. Per 1 juli komt Leo Blaas ons weer versterken met zijn spel en humor.
Piet en Gerard in verband met gezondheidsproblemen dit seizoen nog niet echt in aktie zijn geweest. Beterschap!!
ook Odetta even gas terug neemt om haar stageperiode goed door te komen.
ook Jack weer vanaf april met vakantie is.
Vodopi (een Leidschendamse Dovenschaakvereniging) graag met vier mensen in het nieuwe seizoen met vier mensen van Pomar in een team willen spelen in de vierde klasse. Zij zijn helaas te klein om lid te worden van de HSB.
dit inhoudt dat wij waarschijnlijk weer met 5 teams gaan meedoen aan de externe competitie.
het promotie- en of degradatieplan er eindelijk (na veel wikken en wegen) doorheen is. (zie bord in de speelzaal)
Jack Barkey en Herman Jongman buiten mededinging meespelen en dus niet degraderen of promoveren.
uit de A groep de nummers 12 en 13 degraderen
uit de B groep de nummers 1, 2 en 3 promoveren
uit de B groep de nummers 15, 16 en 17 degraderen
uit de C groep de nummers 1, 2, 3 en 4 promoveren
de A groep gaat bestaan uit 16 deelnemers.
de B groep gaat bestaan uit 19 deelnemers.
de C groep gaat bestaan uit 15 deelnemers.
Martin Hazen zijn secretarisfunctie heeft neergelegd en dat Perry van der Meer voorlopig de honneurs waar neemt tot de ledenvergadering.
wij voor de ledenvergadering pogingen ondernemen om het bestuur weer uit te breiden.
wij Martin willen bedanken voor zijn inzet als secretaris

Frits Berendse

Toernooi agenda Terug

Onderstaand een overzicht van toernooien in Nederland van de KNSB voor de komende periode:

zaterdag 19 juni 1999

Vught, Cafe-schaaktoernooi, Cafe "De Gereghthof", Marktveld 8, 20 m.p.p.p.p., prijzenfonds: totaal 1000 + natura, contactpersoon: Th. Jansen, 073-6560795

zaterdag 19 juni 1999

Amstelveen, Nationale Pupillendag, 023-5254025, bondsbureau@schaakbond.nl

bijzonderheden: beste 160, t/m 10, 9, 8 en 7 jaar

zondag 20 juni 1999

Amsterdam, NK Doorgeefschaak, Woestduin Centrum, Woestduinstraat 18, 7

m.p.p.p.p., prijzenfonds: 1e: 200, contactpersoon: E. Roosendaal,

020-6648753, eroosendaal@computrain.nl

vrijdag 25 juni 1999 tot zondag 27 juni 1999

Den Haag, Hofstad Weekendtoernooi, Hofstascollege, Meppelweg 343, 2 uur

p.p.p.p., prijzenfonds: 1e: 2500, contactpersoon: Richard Oranje,

oranjeaa@capitolonline.nl, bijzonderheden: inschrijven door overmaking

inschrijfgeld op giro 612541, tnv penningmeester De Ooieveer Den Haag,

ovv club en rating

zaterdag 26 juni 1999 tot zondag 27 juni 1999

Papendal, Centraal Jeugdtrainingskamp (alleen jongensgroep cat. C)

zondag 27 juni 1999

Amsterdam, Kroegloperstoernooi, diverse kroegen in De Pijp, centrum cafe

Quibus, Van der Helstplein 7, 20 m.p.p.p.p., prijzenfonds: 1e: 350,

contactpersoon: Marike Dokter, 020-6204222, bijzonderheden: bij mooi

weer buiten spelen en spelers spelen iedere ronde in een andere kroeg

vrijdag 2 juli 1999 tot zondag 4 juli 1999

Haarlem, AKN-toernooi, Societeit Vereeniging, Zijlweg 1, 105 m. +

uitvluggeren, prijzenfonds: totaal 7000, contactpersoon: A.W. Pancras,

023-5326671, pancra3@gironet.nl

zaterdag 3 juli 1999

Nijverdal, Rottink Schaaktoernooi, Hotel Restaurant Dalzicht, Grotestraat

285, 10 m.p.p.p.p., prijzenfonds: 2000, contactpersoon: Henk van den

Berg, 0548-610670, bijzonderheden: meetellend voor Grand-Prix SBO

maandag 5 juli 1999 tot vrijdag 9 juli 1999

Bilderbergtoernooi

maandag 5 juli 1999 tot maandag 23 augustus 1999

Vlaardingen, CHESS Open Kampioenschap van Vlaardingen, Sportpark "De

Vijfsluizen", Mr. L.A. Kesperweg 45, 30 m.p.p.p.p., prijzenfonds: totaal

1000, contactpersoon: J. van Elburg, 010-4341365, bijzonderheden: 3 partijen

per avond, gedurende 8 weken, beste 15 resultaten tellen

donderdag 8 juli 1999 tot zondag 11 juli 1999

Stein, Internationaal Jeugdschaaktoernooi Limburg, cafe 't Kempke,

Smeetsstraat 16, 95 minuten p.p.p.p, prijzenfonds: 1e: 600, contactpersoon:

G. Hekking, 030-6870565, bijzonderheden: Dit toernooi is een

invitatietoernooi, met deelname van jeugdspelers uit Nederland, Belgi

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Engeland.

Jeugd Terug

Hallo allemaal!! Het wordt weer spannend, want er is nog maar n ronde te spelen. En de examens komen eraan. De examens worden niet op de club gehouden. Ze zijn:

ZATERDAG 26 JUNI IN "DE KAMELEON", VELDZICHT 20, DEN HAAG. Het begint om: 13.00 UUR. Het kost: Hfl 2,50

De vierde en vijfde stappers zullen ergens in november examen doen. Blijven jullie allemaal je huiswerkboekje meenemen?

De stand

In de A-groep stevent Elwin op de titel af. Die probeert hij van zijn broertje af te nemen. Mart en Joran volgen. Glenn wordt op de huid gezeten door Yasmina.

In de B-groep heeft Nadir een beslissende voorsprong genomen. Mauricio probeert hem nog bij te houden. Robbert heeft het moeilijk met de nieuwelingen Wouter en Stefan. Goed zo, jongens!!

 

  Stand groep A            
  Naam Tot Win Rem Verl AMK NO Vrij Perc.
1 Elwin 29 4 1 2     1 88%
2 Mart 26 3 1 2 1   1 75%
3 Joran 24 2 3 1   1 1 75%
4 Glenn B 20 2 1 3   1 1 75%
5 Yasmina 19 2   5     1 88%
 

 

 

 

 

                 
  Stand groep B            
  Naam Tot Win Rem Verl AMK NO Vrij Perc.
1 Nadir 48 7 1 2     2 83%
2 Mauricio 38 5 2 3   1 1 83%
3 Wouter 34 4 1 3   1 2 73%
4 Robbert 32 4   4   1 2 73%
5 Stefan 29 2 2 5     2 82%
6 Scott 14 1   5   4 1 55%
7 Ruud 9     5   4 1 50%
8 Sebastian 0         12   0%

Tot maandag!!!!!!

Lennard

 

Tot slot zo maar een partij van mij uit de externe competitie (het blad moet ook vol) Wit K.Bak (haagse Toren1), zwart Rob de Jong (Pomar1)

1. Pf3, d5

2. c4, e6

g3, Pf6

4. Lg2, c5

5. cd5:, Pd5:

6. 0-0, Pc6

7. d4, Db6

8. e4, Pf6

9. d5, Pd4

10. Pa3, ed5:

11. ed5:, Lg4

12. Pc4, Db4

13. Te1+, Kd8

14. b3, ..

stand na 14. b3.....

Hier verliest wit een stuk omdat terugslaan op f3 met de dame een volle toren kost.

14 ..... Pf3:+

15. Lf3:, Lf3:

 1. Ld2, Ld1:
 2. 17. Lb4:, Lf3

18. Lc3, Pd5:

19. Lb2, f6

20. Pd2, Lh5

21. Tac1, Kd7

 1. Pe4, Kc6

23. Tc2, Lg6

24. f3, Pb4

25. Td2, Le4:

26. Te4:, Ld6

 1. a3, Pd5

28. b4, The8

Niet zo sterk van zwart, levert uiteindelijk het stuk weer in.

29. b5+, Kb5:

30. Td5:, Lf8

31. Td7, b6

32. Te8:, Te8:

33. Kf2, a6

34. Lc1, Kc6

35. Ta7, a5

36. Ld2, c4

37. a4, Lc5+

38. Kf1, Te7

39. Ta8, Lb4

40. Lf4, c3

41. h4, Kd5

42. Tb8, Lc5

43. Tc8, Td7

44. Ke2, Kc4

Wit geeft op, de a-pion gaat verloren en zwart kan rustig promoveren. 

Nog een prettige Vakantie

 Terug
Adressen Pomar ] Agenda 2003-2004 ] Interne competitie ] Pomar 1 ] Pomar 2 ] Pomar 3 ] Teams/Rating ] Partijen naspelen ] Online schaken! ] Clubblad Pomar ] Jeugd ] Interessante links ]