Nedstat Basic - Free web site statistics    webmaster

Pomar Nieuws EXTRA                         Andere PN

Opstellingen van : Pomar 1     Pomar 2   Pomar 3    PomarVodopi Pomar 5

Programma's

Spelregels

Zalen

 

OPSTELLING TEAMS HSB COMPETITIE 1999-2000                                                      Terug

POMAR 1 KLASSE 1B BONDSNUMMER
1. L.J.H. Blaas 7140892
2. W. van Markenstein 5975838
3. F. Ferschtman 7182912
4. P.J.A. van der Meer 6170527
5. Mevr. G. Ferschtman 7632097
6. G. Beekman 7363488
7. R.H. de Jong 7705874
8. J.L. Damstra 7364489

Teamleider: F.N. Berendse jr                                                          Terug

POMAR 2 KLASSE 2D BONDSNUMMER
1. J.A. Barkey 6107035
2. K. Vink 7260616
3. P. de Man 6189139
4. L.J. Blaas 7182890
5. F.A. van der Elst 7215780
6. C. Haazen 7997275
7. J.J. Versluys 6958281
8. B. Maas NNB

Teamleider: M.P. Hazen                                                                     Terug

POMAR 3 KLASSE 3A BONDSNUMMER
1. J.R. Poelman 7591188
2. M.P. Hazen 6958149
3. C. Wind 7811155
4. H. Jacobs 7182967
5. T. van Rijswijk 5956280
6. G.T. van der Kooy 6156513
7. M.T.A. Lohrer 7472850
8. G. Aberca 7964033

Teamleider: P.J.A. van der Meer                                                Terug

 

 

POMAR/VODOPI KLASSE 4A BONDSNUMMER
1. P.G.J. Kok NNB
2. J.W. Maljers NNB
3. Ph. Bal 6114625
4. J. Bergers 7182901
5. P. Berghuis NNB
6. J.M. van der Plas NNB
7. J.G. Appelman 5976014
8. A.J. Beekhuizen 7684875

Teamleider: F.N. Berendse                                                               Terug

POMAR 5KLASSE 4B BONDSNUMMER
1. F.J. Berendse 6204935
2. Thierry Bieger* 7842626
3. W.F.N. Kauffman 7364687
4. Christian Gde* 7910155
5. Frans van der Linden* 7910166
6. Michel de Lange* 7842593
7. Glenn Smits* 7963890
8. Colin Evans* 7910144

Teamleider: L.J.H. Blaas                                                                       Terug

RESERVE Bondsnummer
F.N. Berendse 6204759
Glenn Bieger * 7842637
W. van Egmond 8019220
Stefan Farisi* 8008077
Robbert Gowrie* 7907988
W.J.F. Hertoghs 7363642
W. van 't Hoff 8019231
A.A. Hommes 7963923
J. van Lith 7215791
L.G.G. San Giorgi 7850183
A.A. van Sas 7779046
Wouter van der Spek* NNB
L. Tamis 7714894
P. Wernink 8019242
NIET EXTERN BONDSNUMMER
P.J.M. van den Eeden 7404452
G. Hauser 6221292
H.A.G. van der Stap 6268526

Alle leden die niet met name worden genoemd voor een der teams mogen worden ingezet als reservespeler. Alle teamspelers mogen maximaal twee keer voor een hoger team uitkomen.

POMAR speelt geen partijen vooruit.

De speelzaal sluit 11.30 uur en de bar sluit 10.45 uur.

Wanneer U speelt in de externe competitie bent U onderdeel van een team. Volg daarom het advies van Uw teamleider, die de situatie van de andere teamspelers kent.

Voor de analyse dient U elders in de zaal plaats te nemen.

NNB: nog niet bekend

 

H.S.B. PROGRAMMA 1999-2000                                                                  Terug

DAG DAT. KL THUISCLUB - UITCLUB UITSL
           
MA 27-09 3A POMAR 3 - ARENA 2  
DI 28-09 1B PROMOTIE 3 - POMAR 1  
MA 04-10 2D COLLECTIEF 1 - POMAR 2  
MA 04-10* 4B POMAR 5 - TIJDNOOD 4  
DO 07-10* 4A HAAGSE TOREN 6 - POMAR/VODOPI  
           
MA 25-10 1B OOIEVAAR 2 - POMAR 1  
VR 29-10# 3A TIJDNOOD 3 - POMAR 3  
MA 01-11 2D POMAR 2 - SIO 2  
DI 02-11* 4B VOGELWIJK 5 - POMAR 5  
MA 08-11 4A PARIS 2 - POMAR/VODOPI  
           
MA 08-11 1B POMAR 1 - SCHAAKMAT 1  
MA 22-11 3A POMAR 3 - CORBULO 3  
MA 22-11* 4B POMAR 5 - CORBULO 4  
MA 29-11 2D RSC/B. PARK 3 - POMAR 2  
MA 13-12 4A POMAR/VODOPI - OOIEVAAR 5  
           
MA 13-12 1B WASSENAAR 1 - POMAR 1  
MA 20-12* 4B POMAR 5 - SCHAAKHUIS 3  
DI 21-12 3A VOGELWIJK 3 - POMAR 3  
MA 03-01* 4A D.S.C. 7 - POMAR/VODOPI  
MA 10-01* 4B H.S.V. 4 - POMAR 5  
MA 17-01 2D POMAR 2 - RIJSWIJK 3  
           
MA 24-01 4A POMAR/VODOPI - BOTWINNIK 3  
MA 31-01 1B POMAR 1 - HAAGSE TORN 2  
VR 04-02* 4B BOBBY FISHER 1 - POMAR 5  
MA 07-02 3A POMAR 3 - RIJSWIJK 4  
DI 08-02 2D VOGELWIJK 2 - POMAR 2  
           
MA 21-02* 4A POMAR/VODOPI - SIO 4  
DO 24-02 1B CENTRUM 1 - POMAR 1  
MA 28-02 2D POMAR 2 - D.C.S.V.  
MA 13-03* 3A POMAR 3 - PROMOTIE 8  
           
MA 20-03 1B POMAR 1 - BOTWINNIK 1  
MA 20-03 4A SCHAAKMAT 3 - POMAR/VODOPI  
MA 27-03 2D LIERSE 2 - POMAR 2  
MA 27-03* 4B POMAR 5 - SCHAAKMAT 4  
MA 03-04 3A VELO 1 - POMAR 3  
DO 13-04* 4B VERBURCH - POMAR 5  

 

ALLE WEDSTRIJDEN (BEHALVE # en *) STARTEN OM 19.45 UUR

* WEDSTRIJDEN TEGEN JEUGDTEAMS STARTEN OM 19.30 UUR

# WEDSTRIJD BEGINT 20.00 UUR

 

 

SPELREGELS EXTERNE COMPETITIE                                                 Terug

artikel 25

Gespeeld wordt volgens de algemeen geldende regels voor het schaakspel, zoals omschreven in het FIDE-reglement, (laatste Nederlandse vertaling).

artikel 26

De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat een exemplaar van het FIDE-reglement en van het HSB-competitiereglement in de speelzaal aanwezig zijn.

artikel 27

 1. Als wedstrijdleider treedt overeenkomstig het FIDE-reglement op degene die als zodanig door het bestuur van de ontvangende vereniging wordt aangewezen. Hij dient ter zake kundig te zijn. Zijn naam wordt aan het begin van de wedstrijd aan de spelers bekend gemaakt.
 2. De wedstrijdleider is niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd, behalve bij een vereniging die met n team aan de competitie deelneemt.
 3. Wanneer een teamleider het met een beslissing van de wedstrijdleider niet eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider.
 4. Een bezwaar als bedoeld in lid 3 moet tot uitdrukking worden gebracht bij ondertekening van het wedstrijdformulier door vermelding van "onder bezwaar" en moet binnen zeven dagen na de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht bij de competitieleider. Gelijktijdig moet een afschrift van de toelichting aan de tegenpartij worden gezonden.
 5. De tegenpartij heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde schrijven gelegenheid desgewenst harerzijds een schriftelijke uiteenzetting aan de competitieleider te verstrekken, eveneens onder toezending van een afschrift daarvan aan de andere belanghebbende partij.
 6. De competieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn een beslissing, welke hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt. Indien hij alvorens te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan hij die schriftelijk bij een of beide partijen inwinnen.

artikel 28

De spelers van het thuisspelende team hebben aan de oneven genummerde borden de zwarte stukken en aan de even genummerde borden de witte stukken. In beslissingswedstrijden wordt geloot om de kleur aan het eerste bord.

artikel 29

 1. Het spelen met de klok is verplicht
 2. De totale speeltijd bedraagt 3:30 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen geldt een totale speeltijd van 3 uur.
 3. De speeltijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE-reglement anders bepaalt.

artikel 30 (voor analoge klokken)

 1. Het speeltempo per speler bedraagt 35 zetten in 1.30 uur, voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen 30 zetten in 1.15 uur.
 2. De klokken dienen bij aanvang afgesteld te worden op 4.30 resp. 4.45 uur. Een speler verliest door tijdsoverschrijding als hij er niet in slaagt 35 resp. 30 zetten voltooid te hebben voordat zijn klok 6.00 uur aanwijst. Hij verliest ook als hij er niet in slaagt al zijn zetten voltooid te hebben om 7.00 uur op zijn klok.
 3. Nadat n van beide vlaggen op 6.00 uur is gevallen, dient de wedstrijdleider te controleren of het vereiste aantal zetten is gedaan. Als hieraan is voldaan moet hij de klokken van beide spelers drie kwartier verder draaien waarna de partij in de resterende tijd moet worden beindigd.

voor DGT-klokken

 1. Het speeltempo bedraagt 35 zetten in 1:30 uur, voor wedstrijden waaraan een jeugdteam deelneemt 30 zetten in 1:15 uur.
 2. De klokken dienen bij aanvang ingesteld te staan op een bedenktijd van 1:30 uur, respectievelijk 1:15, gevolgd door een kwartier extra bedenktijd (instelling 5-handmatig-:1e periode van 1:30 uur respectievelijk 1.15 uur en 2e periode van 0:15 uur). Een speler verliest door tijdsoverschrijding als hij er niet in slaagt 35 respectievelijk 30 zetten voltooid te hebben voordat zijn klok aangeeft dat de eerste periode verstreken is. Hij verliest ook, als hij er niet in slaagt al zijn zetten voltooid te hebben voordat zijn klok aangeeft dat de tweede periode verstreken is.
 3. Wanneer er voor n speler 1:30 uur respectievelijk 1;15 uur verstreken is krijgen beide spelers 15 minuten extra bedenktijd. In de resterende tijd moet de partij beindigd worden.

artikel 32

Het aanvangsuur is 19.45 uur (Voor wedstrijden waaraan tenminste n jeugdteam deelneemt 19.30 uur) of zoveel vroeger als tevoren in onderling overleg is overeengekomen.

SPEELZALEN                                                                                               Terug

Adressen van verenigingen die door een der teams in dit seizoen bezocht dienen te worden. Twee weken voor de te spelen wedstrijden volgt er een uitnodiging via uw teamleider.

VERENIGING ADRES

(openbaar vervoer)

SPEELAVOND/

telefoon

Bobby FisherSpeelzaal: Deijlercentrum vrijdag
Hofcampweg 3    
  Wassenaar 070-5113871
  Bus 43 (Stadhoudersplein) of bus 90  
  (Oldebarneveltweg)  
     
Centrum Speelzaal: Gebouw Kameleon donderdag
  Veldzicht 20  
  Den Haag 070-3290453
  Tram 6-8-9, bus 14-25-129  
     
Collectief Speelzaal: De Molshoop maandag
  Molslaan 139  
  Delft 015-2144926
  10 minuten lopen vanaf C.S. Delft, parkeerterrein in de Kruisstraat, achter de Molshoop  
     
DSC Speelzaal: Sebastiaanbrug (nieuw) maandag
  Zusterlaan 110-268  
  Delft  
     
     
Haagse Toren Speelzaal: Johanneskapel donderdag
  Bosbesstraat 5  
  Den Haag 070-3689796
  tram 2 of bus 14 en 23  
     
     
HSV Speelzaal: Wijkgebouw De Brink maandag
  Escamplaan 55  
  Den Haag 070-3259563
  Tram 6, bus 26-122-123-126-136 en 139  
     
Lierse Speelzaal: 't Centrum  
  Hoofdstraat 100  
  De Lier 0174-512632
  Bus West-Nederland  
     
Ooievaar Speelzaal: Hofstad Horeca en Techniek maandag
  Meppelweg 339, ingang achterzijde Zuidwoldestr  
  Den Haag  
  Tram 6, bus 13-14-23 en 25  
     
Paris Speelzaal: Sociteit Phoenix maandag
  Phoenixstraat 30  
  Delft 015-2121348
  Tram 1, voor de deur en de Trein  
     
Promotie Speelzaal: Denksportcentrum dinsdag
  Van 't Hoffplein 1  
  Zoetermeer 079-3419596
  Sprinter, halte de Leyens  
     
RSC-Belgisch Park Speelzaal: Ichtuskerk maandag
  Duinkerksestraat 11  
  Den Haag 070-3552374
  Tram 1, bus 14-22 en 23  
     
Schaakmat Speelzaal: De Kandelaar maandag
  Dijkweg 19  
  Naaldwijk 0174-625751
  Bus West-Nederland, Verdilaan  
     
Tijdnood Speelzaal: Buurthuis Poptahonk vrijdag
  Aart van der leeuwlaan 4, aanvang 20.00 uur  
  Delft 015-2569111  
  Tram 1  
     
VELO Speelzaal: Sporthal VELO maandag
  Noordweg 26  
  Wateringen 0174-292779
  Bus 129, Halte Kerklaan  
     
Verburch Speelzaal: Jan v/d Valk sporthal donderdag
  Arcelweg 20  
  Poeldijk 0174-242292
  Niet met openbaar vervoer  
     
Vogelwijk Speelzaal: Opstandingskerk dinsdag
  Daal en Bergselaan 50A (speelzaal beneden)  
  Den Haag 070-3606284
  bus 4, halte Vliegenvangerlaan  
     
Wassenaar Speelzaal: Deijlercentrum maandag
  Hofcampweg 3  
  Wassenaar 070-5113871
  bus 90 halte Oldenbarneveltweg en bus 43,  
  halte Stadhoudersplein  
     
N.B.: Jeugdteams; 3A: Promotie 8  
  4A: DSC 7, Haagse Toren 6 en SIO 4  
  4B: Bobby Fisher 1, Pomar 5, Schaakmat 4  

Zodoende beginnen de wedstrijden tegen deze teams om 19.30 uur. Het maakt niet uit of het om een thuis of een uitwedstrijd gaat. Uiterlijk 22.30 uur zijn de partijen afgelopen.

De overige partijen beginnen om 19.45 uur en duren tot uiterlijk 23.15 uur. Tijdnood start om 20.00 uur

Terug