Op dinsdag 9 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hieronder vindt u alle documenten die voor deze vergadering van belang zijn.
Er komt nog een papieren PomarNieuws waarin alle documenten keurig in worden opgenomen plus wellicht nog enkele aanvullende teksten. Op dit moment ontbrak daarvoor de tijd, waarvoor excuses.


Documenten ten behoeve van de ALV d.d. 9 oktober 2018