Op dinsdag 25 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hieronder vindt u alle documenten die voor deze vergadering van belang zijn.
Op dit moment ontbreekt de tijd om alle documenten in een papieren PomarNieuws op te nemen waarvoor excuses. Tijdens de ALV zullen uiteraard diverse exemplaren van alle documenten beschikbaar zijn.


Documenten ten behoeve van de ALV d.d. 25 oktober 2022