Lidmaatschapskosten per jaar:
94,00 voor senioren
62,00 voor senior-dubbelleden
62,00 voor junioren.

Contributie bij voorkeur per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend op girorekening NL63INGB0003943294 ten name van Schaakvereniging Pomar te Rijswijk.