Bosgang 2 2287DD Rijswijk
Dinsdag 20:00 - 00:00
Lidmaatschap

Lidmaatschapskosten per jaar:
€ 94,00 voor senioren
€ 62,00 voor senior-dubbelleden
€ 62,00 voor junioren.

Contributie bij voorkeur per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend op girorekening NL63INGB0003943294 ten name van Schaakvereniging Pomar te Rijswijk.